Kan media ta opptak i rettssaker?

medias rettigheter i rettssaker, filming i rettssalen, fotografering i rettssaker, lydopptak i rettssaker, straffesak opptak, sivil sak opptak, rettssak dokumentasjon, fotoforbud i rettssaker, mediadekning av rettssaker, rettssal opptak regler, rettssak filming restriksjoner, opptaksregler i rettssaker, pressefrihet i retten, offentlig innsyn i rettssaker, rettssak personvern, lovgivning om opptak i rettssaker, rettslig dokumentasjon, filmforbud i straffesaker, privatliv i rettssaker, rettsmøter og medier

Rettsapparatet opererer med ulike retningslinjer for filming, fotografering og lydopptak i henholdsvis straffesaker og sivile saker. I dette innlegget skal vi se nærmere på hva som gjelder for media når det kommer til å dokumentere rettssaker.

Straffesaker I straffesaker gjelder det et klart forbud mot fotografering, filming og lydopptak for publisering mens retten er i sesjon (se domstoloven § 131a). Dette innebærer at det under selve rettssaken ikke er tillatt å dokumentere hendelsen på noen av disse måtene.

Det er også strengt forbudt å ta bilder, filme eller gjøre opptak av en person som er siktet eller tiltalt i en straffesak, enten det er på vei til retten, inne i domstolen eller inne i selve rettssalen, med mindre vedkommende har gitt uttrykkelig tillatelse til dette.

Det finnes likevel unntak fra dette fotoforbudet i hovedforhandlinger, hvor “særlige grunner” kan medføre at retten gir tillatelse (se fotoforskriften). I slike tilfeller må det sendes inn en søknad til retten i god tid før rettssaken. Retten vil også konsultere partene før de tar en beslutning.

Det er blitt mer vanlig å tillate fotografering og filming av de profesjonelle aktørene i straffesaker, for eksempel advokater og dommere, under hendelser som innledningsforedrag, prosedyrer og domsavsigelse.

Det er imidlertid viktig å merke seg at regelverket ikke åpner for unntak fra forbudet i rettsmøter utenfor hovedforhandlingene, som for eksempel fengslingsmøter.

Når det kommer til private lydopptak, for eksempel som støtte for personlige notater, omfattes de ikke direkte av fotoforbudet i domstolloven § 131a. Likevel kan retten forby slike opptak i henhold til lovens § 133. I slike tilfeller anbefales det å søke om rettens tillatelse til opptak før rettssaken.

Sivile saker I sivile saker er det ikke et tilsvarende fotoforbud mot filming, fotografering og lydopptak. Imidlertid har retten myndighet til å forby slike opptak i henhold til domstolloven § 133 hvis de mener at det vil forstyrre gjennomføringen av saken eller sakens opplysning.

Det er viktig å være oppmerksom på at det også finnes annen lovgivning som kan påvirke retten til å ta bilder eller opptak i retten. Dette kan inkludere personvernlover, åndsverkloven og retten til eget bilde, som kan bli påberopt av enkeltpersoner som ikke ønsker at deres bilde skal bli offentlig publisert.