Rett til tolk

Rett til tolk i rettsmøte

Domstolloven § 135 fastsetter regler for språkbruk og tolking i rettssaker der en person som ikke kan norsk deltar. Loven fastslår at tolk må brukes hvis en person som ikke kan norsk ønsker å delta i en rettssak. Tolken må være oppnevnt eller godkjent av retten. Nedtegnelse av rettssaken skal foregå på norsk, men hvis sakens viktighet krever det, kan retten bestemme at nedtegnelse også skal foregå på det fremmede språket.

Hvis rettens medlemmer og partene kan det fremmede språket, og de gir avkall på tolk, kan tolk være unødvendig i andre saker enn straffesaker. Under etterforskning i straffesaker er tolk unødvendig når dommeren selv kan det fremmede språket.

Hvis rettsvitner ikke kan norsk, skal rettssaken og tilførslerne til rettsboken gjengis for dem ved tolk så langt det er mulig.

Det er viktig at rettssaker gjennomføres på en rettferdig måte og at alle som deltar, kan forstå hva som blir sagt. Domstolloven § 135 sikrer at personer som ikke kan norsk, får muligheten til å delta i rettssaker og at de kan forstå det som blir sagt.

Hvis du ønsker å lese mer om domstolloven § 135 og andre relevante lover, kan du besøke følgende nettsider:


Advokat Christian Wulff Hansen 22 mars 2023 Forholdet mellom advokat og klient Forholdet mellom en advokat og klienten er preget av et spesielt ansvarsforhold og har strenge regler… Read More

Advokat Christian Wulff Hansen 21 mars 2023 Advokaters uavhengighet Uavhengighet er en av de viktigste prinsippene for advokatvirksomhet. En advokat må kunne gi råd og utføre… Read More

Advokat Christian Wulff Hansen 20 mars 2023 Fellestrekkene ved å jobbe med barnerett og med strafferett Selv om de to rettsområdene kan virke forskjellige, har de faktisk flere fellestrekk.
Begge rettsområdet… Read More

Advokat Christian Wulff Hansen 20 mars 2023 Rett til tolk Domstolloven § 135 fastsetter regler for språkbruk og tolking i rettssaker der en person som ikke kan… Read More

Ukategorisert 19 mars 2023 I det 20. året Tiden går fort når man har det travelt, og det er med stor takknemlighet jeg kan meddele at jeg snart… Read More

Advokat Christian Wulff Hansen 19 mars 2023 Første møtet med advokat Å møte en advokat for første gang kan være en nervepirrende opplevelse, spesielt hvis du aldri har vært… Read More

Ukategorisert 19 mars 2023 Om Advokat Christian Wulff Hansen Advokat Christian Wulff Hansen har et bredt spekter av klienter og oppdrag over hele Norge, spesielt… Read More

Advokat Christian Wulff Hansen 18 mars 2023 Advokatens tillit og fortrolighet: Hva du bør vite før du velger din advokat Når man leter etter en advokat, er det viktig å finne noen man kan stole på. Advokater er avhengige av… Read More