Personer som forstyrrer forhandlingene eller krenker domstolens verdighet, kan vises ut

Personer som forstyrrer forhandlingene eller krenker domstolens verdighet, kan vises ut

Domstolloven § 133: Rettens leder skal overvåke at forhandlingene foregår med orden og verdighet. Hvis noen forstyrrer forhandlingene, kommer med upassende uttalelser, eller opptre på en måte som strider mot domstolens verdighet, kan rettens leder irettesette vedkommende. Hvis en part eller hans/hennes representant blir irettesatt, kan retten beslutte å frata vedkommende ordet hvis utilbørlig oppførsel fortsetter.

Personer som forstyrrer forhandlingene eller krenker domstolens verdighet, kan vises ut. Hvis personer som er involvert i saken opptrer utilbørlig etter å ha blitt irettesatt, kan retten beslutte å vise dem ut. Retten kan også beslutte å behandle slik oppførsel som fravær i saken.

Dette er en svært viktig lov for å sikre at rettssaker blir gjennomført på en rettferdig og verdig måte. Domstolene er stedet der loven skal følges, og respekten for domstolenes verdighet er avgjørende for å sikre rettssikkerheten til alle involverte.

For mer informasjon om domstolloven § 133 og andre relevante lover, kan du besøke disse nettstedene: