Domstolloven § 122 – Hva er et rettsmøte og hvem har rett til å få informasjon om det?

Domstolloven § 122 – Hva er et rettsmøte og hvem har rett til å få informasjon om det?

Når man er part i en sak foran en domstol, er det viktig å vite hva som skjer og når det skjer. En av de viktigste tingene å være klar over er når rettsmøtene avholdes. Dette reguleres i domstolloven § 122.

Rettsmøter er møter som en rett holder for å forhandle mellom partene eller for å avhøre vitner, sakkyndige eller undersøke realbevis. De kan også være møter som loven særskilt har betegnet som rettsmøter. Dette kan for eksempel være møter for å avsi dom i en sak.

Ifølge domstolloven skal enhver på forespørsel i alminnelighet gis opplysning om tid og sted for berammede rettsmøter. Dette betyr at dersom man er part i en sak, har man rett til å få informasjon om når rettsmøtene avholdes.

“Kongen” kan også gi forskrift om at opplysninger om tid og sted for rettsmøter skal gis ved oppslag ved rettens kontor. Dette betyr at dersom man ikke har fått informasjon om rettsmøtene ved å kontakte retten direkte, kan man sjekke oppslag ved rettens kontor for å få informasjon om når rettsmøtene avholdes.

Det er viktig å være klar over at det kan være strenge frister for å delta på rettsmøter. Dersom man ikke møter opp til et rettsmøte uten gyldig grunn, kan dette få alvorlige konsekvenser for saken. Det kan derfor være lurt å sette seg godt inn i sakens gang og frister for å møte opp til rettsmøtene.

Dersom man har spørsmål om rettsmøter eller andre sider ved en pågående sak, kan det være lurt å ta kontakt med en advokat eller andre juridiske rådgivere for å få veiledning og råd om hva man bør gjøre.

Eksterne linker: