Advokatstreiken trappes opp fra 2. april 2024

advokatstreik, offentlig salær, rettssikkerhet, bistandsadvokater, Barnehuset i Tromsø, Advokatforeningen, rettshjelpssats, justisminister, økonomisk stabilitet, juridisk bistand, lønnskamp, rettferdighet, regjeringens avtalebrudd, bærekraftig utvikling, rettssystem.

Streiken blant advokatene, som intensiveres over påsken, belyser en kritisk utfordring i rettssystemet – nemlig kampen for bærekraftige vilkår for advokater som tar oppdrag på offentlig salær. Dette inkluderer ikke bare bistandsadvokater, men alle advokater som utfører arbeid for det offentlige, et arbeid som er essensielt for å ivareta rettssikkerheten i samfunnet. Fra tirsdag 2. april vil streiken få direkte konsekvenser for Barnehuset i Tromsø, hvor bistandsadvokater nekter å beramme avhør, et tiltak som signaliserer alvoret i situasjonen.

Bakgrunnen for denne eskaleringen er regjeringens manglende oppfølging av en avtale inngått med Advokatforeningen i 2022, hvor det ble lovet en bærekraftig utvikling av rettshjelpssatsen. Over de siste ti årene har satsen blitt redusert med 9 prosent, justert for inflasjon, til tross for en realøkning i gjennomsnittlig norsk årsinntekt på 30 prosent over de siste 20 årene. Denne utviklingen står i sterk kontrast til advokatenes viktige rolle i å opprettholde rettssikkerheten for de mest sårbare i samfunnet.

Streiken representerer dermed mer enn en lønnskamp; det er en kamp for rettferdighet og for å sikre at advokater kan fortsette å ta på seg oppdrag for det offentlige uten å måtte ofre sin egen økonomiske stabilitet. Det er en kamp for å bevare en grunnleggende pilar i rettssystemet vårt, hvor tilgang til juridisk bistand ikke bare er forbeholdt de som har råd, men tilgjengelig for alle, uavhengig av økonomisk bakgrunn.

Advokatforeningens tydelige budskap til justisministeren og regjeringen er at løfter må holdes, og at det haster med å implementere en løsning som reflekterer viktigheten av advokatenes arbeid. Ved å stå sammen i denne streiken, viser advokatene en felles front mot et system som truer med å undergrave både deres arbeidsvilkår og rettssikkerheten til de mest utsatte i samfunnet.