Spesielle innvendinger

Hvis vi ønsker å forstå logikken og retorikken, må vi gjøre oss kjent med konseptet spesielle innvendinger. Dette er en uformell feilslutning som innebærer at man presenterer noe som unntaket til en generell eller universell prinsipp, uten å begrunne hvorfor akkurat dette skal være unntaket. Det kan ses på som å anvende en dobbel standard.

Forståelse av feilslutningen

I de klassiske kategoriseringene av feilslutninger – materielle, kognitive og formelle – er spesielle innvendinger mest sannsynlig en kognitiv feilslutning. Dette fordi den synes å være relatert til retoriske grep som rasjonalisering og avledning, hvor diskusjonen blir forlatt. Denne feilslutningen kan ofte minne om en “appell til” logiske feilslutninger.

I middelalderens filosofi var det ikke antatt at det nødvendigvis måtte finnes og begrunnes en relevant basis for enhver påstand om en distinksjon. Spesielle innvendinger kan dermed sies å undergrave antakelsen om eksistensiell betydning.

Illustrerende eksempler

Et utfordrende eksempel er når en mulig kritikk blir relativt immun mot undersøkelse. Denne immuniteten kan ta form av:

  • Uforklarte påstander om unntak fra prinsipper som vanligvis anses som relevante for emnet. Eksempel: “Jeg stoler ikke på tro i små sannsynligheter her. Dette er spilleautomater, ikke roulettehjul. De er forskjellige.”
  • Opprettelsen av et tilfeldig unntak for å hindre at regelen slår tilbake mot påstanden: Eksempel: “Alle har en plikt til å hjelpe politiet med jobben sin, uansett hvem mistenkte er. Derfor må vi støtte undersøkelser av korrupsjon i politiavdelingen. Ingen er over loven. Men selvfølgelig, hvis politiet banker på døren min for å spørre om naboene mine og ranene i bygningen vår, vet jeg ingenting. Jeg kommer ikke til å angi noen.”

En annen variant er den statistiske, som forekommer når tolkningen av relevant statistikk blir “massert” ved å se etter måter å reklassifisere eller rekalkulere data fra en del av resultatene, men uten å anvende samme grundighet til andre kategorier.

Sluttnote

Å forstå og identifisere spesielle innvendinger er essensielt for en kritisk vurdering av argumenter. Med denne kunnskapen i bakhånd kan vi lettere gjennomskue feilaktige argumenter og unngå å falle for uærlig retorikk.

Kilde: Special pleading – Wikipedia