Skifte av advokat – hva bør du vite?

Det kan være mange grunner til at man ønsker å bytte advokat i løpet av en pågående sak. Kanskje har man mistet tilliten til advokaten man har engasjert, eller kanskje mener man at advokaten ikke har tilstrekkelig kompetanse til å håndtere saken på en tilfredsstillende måte. Uansett årsak er det viktig å vite hvilke rettigheter og plikter man har i forbindelse med et skifte av advokat.

Dersom man ønsker å skifte advokat i en pågående sak, er det viktig å huske på at man selv har ansvar for å underrette den tidligere advokaten om dette. Dette følger av Advokatforskriften § 3.5, som sier at en advokat som engasjeres for å representere en klient til erstatning for en annen advokat i en bestemt sak, skal påse at klienten har underrettet den andre advokaten om dette, eventuelt selv gi slik underretning.

Det er også viktig å være klar over at dersom klientens interesser krever at det iverksettes hastetiltak, må slik underretning skje så snart som mulig etter at slike tiltak er truffet. Dette betyr at dersom man har behov for å skifte advokat i en hastig situasjon, bør man så raskt som mulig gi beskjed til både den gamle og den nye advokaten.

Når man har bestemt seg for å skifte advokat, er det viktig å finne en ny advokat som har den nødvendige kompetansen til å håndtere saken på en tilfredsstillende måte. Man bør også være klar over at det kan være kostbart å skifte advokat midt i en pågående sak, da man vil være nødt til å betale både den gamle og den nye advokaten for arbeidet de har gjort.

Det kan derfor være lurt å tenke seg godt om før man bestemmer seg for å skifte advokat, og eventuelt drøfte saken grundig med både den gamle og den nye advokaten før man tar en endelig beslutning.

Dersom du har behov for å skifte advokat i en pågående sak, kan det være lurt å ta kontakt med Advokatforeningen eller andre juridiske rådgivere for å få veiledning og råd om hvilke rettigheter og plikter du har i denne situasjonen.

Eksterne linker:


Advokat Christian Wulff Hansen 21 mars 2023 Advokaters uavhengighet Uavhengighet er en av de viktigste prinsippene for advokatvirksomhet. En advokat må kunne gi råd og utføre… Read More

Advokat Christian Wulff Hansen 20 mars 2023 Fellestrekkene ved å jobbe med barnerett og med strafferett Selv om de to rettsområdene kan virke forskjellige, har de faktisk flere fellestrekk.
Begge rettsområdet… Read More

Ukategorisert 19 mars 2023 I det 20. året Tiden går fort når man har det travelt, og det er med stor takknemlighet jeg kan meddele at jeg snart… Read More

Advokat Christian Wulff Hansen 19 mars 2023 Første møtet med advokat Å møte en advokat for første gang kan være en nervepirrende opplevelse, spesielt hvis du aldri har vært… Read More

Ukategorisert 19 mars 2023 Om Advokat Christian Wulff Hansen Advokat Christian Wulff Hansen har et bredt spekter av klienter og oppdrag over hele Norge, spesielt… Read More

Advokat Christian Wulff Hansen 18 mars 2023 Advokatens tillit og fortrolighet: Hva du bør vite før du velger din advokat Når man leter etter en advokat, er det viktig å finne noen man kan stole på. Advokater er avhengige av… Read More