Schizofreni

I møtet med psykiatriens verden er det essensielt å forstå de intrikate mekanismene bak psykiske lidelser. Blant disse står schizofreni som et eksempel på en sykdom som griper inn i individets fundamentale oppfattelse av virkeligheten. Ved å analysere de kliniske aspektene ved schizofreni kan vi kaste lys over denne uhyre komplekse lidelsen.

Schizofreni er en psykisk sykdom som defineres av tilbakevendende eller vedvarende episoder av psykose. Kjernesymptomene er hallusinasjoner, som oftest i form av å høre stemmer, vrangforestillinger og uorganisert tankegang. Ytterligere symptomer inkluderer sosial tilbaketrekking, redusert emosjonell uttrykk og apati. Disse symptomene utvikler seg vanligvis gradvis og oppstår ofte i ung voksen alder, og i mange tilfeller blir de aldri helt borte.

Det er verdt å nevne at diagnosen ikke støttes av noen objektiv diagnostisk test, men er basert på observasjoner av pasientens atferd, pasientens psykiatriske historie inkludert deres egne rapporterte opplevelser, samt rapporter fra andre som kjenner pasienten. For at schizofreni skal kunne diagnostiseres, må symptomene og funksjonsnedsettelsen ha vært til stede i seks måneder ifølge DSM-5, eller en måned i henhold til ICD-11.

Det er viktig å erkjenne at mange som er diagnostisert med schizofreni, også lider av andre psykiske lidelser. Disse inkluderer spesielt stoffbruk, depressive lidelser, angstlidelser og obsessiv-kompulsiv lidelse. Schizofreni påvirker om lag 0.3% til 0.7% av befolkningen i løpet av livet, og det er et globalt problem med 24 millioner tilfeller rapportert i 2022.

Årsakene til schizofreni kan være både genetiske og miljørelaterte. På genetisk nivå involverer dette en rekke vanlige og sjeldne genetiske varianter. Mulige miljøfaktorer inkluderer å vokse opp i en by, barndomstraumer, bruk av cannabis i ungdomsårene, infeksjoner, alderen til individets mor eller far, samt dårlig ernæring under svangerskapet.

Prognosen for schizofreni er variabel. Om lag halvparten av de diagnostiserte med schizofreni vil ha en betydelig forbedring på lang sikt uten flere tilbakefall, og en liten andel av disse vil komme seg helt. Den andre halvparten vil ha en livslang funksjonshemming. I alvorlige tilfeller kan innleggelse i sykehus være nødvendig. Sosiale problemer som langtidsarbeidsløshet, fattigdom, hjemløshet, utnyttelse og offerstatus er vanlig korrelert med schizofreni.

Behandlingen av schizofreni er i hovedsak medisinsk, i form av antipsykotika, sammen med rådgivning, jobbtrening og sosial rehabilitering. Opptil en tredjedel av menneskene responderer ikke på de første antipsykotika, i hvilket tilfelle clozapine kan brukes. I tilfeller hvor det er risiko for skade på selv eller andre, kan det være nødvendig med kortvarig tvunget sykehusinnleggelse. Langtidsinnleggelse brukes på et lite antall personer med alvorlig schizofreni.

Kilde: Psychosis – Wikipedia