Kan man henvende seg direkte til motparten hvis motparten har advokat?

Som advokat har man en viktig rolle i å bistå klientene sine i deres saker, og det er derfor viktig å ha klare retningslinjer for hvordan man skal opptre i forskjellige situasjoner. En av disse situasjonene er når man ønsker å rette en henvendelse til motparten i en sak hvor denne allerede er representert ved en advokat.

Ifølge Regler for god advokatskikk § 2.6 skal en advokat ikke henvende seg direkte til motparten når denne allerede er representert ved en advokat i saken, med mindre det foreligger sterke grunner for å gjøre det og man ikke har klart å få kontakt med motpartens advokat. Hvis man likevel velger å henvende seg direkte til motparten, skal man så snart som mulig orientere motpartens advokat om henvendelsen og grunnen til den.

Hensikten med denne regelen er å opprettholde et godt samarbeid mellom advokater og å unngå unødvendige konflikter i saker. Det er viktig å vise respekt for motpartens advokat og den rollen han eller hun har i saken, og å sikre at all kommunikasjon foregår på en ryddig og profesjonell måte.

Det finnes imidlertid situasjoner hvor det kan være nødvendig eller hensiktsmessig å henvende seg direkte til motparten, for eksempel når det er fare for skade eller tap som følge av forsinkelse eller for å unngå at en situasjon eskalerer. I slike tilfeller er det viktig å veie opp for og dokumentere de sterke grunnene for å henvende seg direkte til motparten.

Som advokat er det viktig å følge retningslinjene for god advokatskikk, og å alltid opptre med respekt og hensyn overfor motpartens advokat. På den måten kan man bidra til en effektiv og konstruktiv håndtering av saken til beste for klienten.


Advokat Christian Wulff Hansen 21 mars 2023 Kan man henvende seg direkte til motparten hvis motparten har advokat? Som advokat har man en viktig rolle i å bistå klientene sine i deres saker, og det er derfor viktig å… Read More

Advokat Christian Wulff Hansen 21 mars 2023 Betydningen av å ha et godt forhold til våre advokatkollegaer Som advokater har vi et ansvar for å ivareta klientenes interesser på best mulig måte. Men dette betyr… Read More

Advokat Christian Wulff Hansen 21 mars 2023 Advokaters uavhengighet Uavhengighet er en av de viktigste prinsippene for advokatvirksomhet. En advokat må kunne gi råd og utføre… Read More

Advokat Christian Wulff Hansen 20 mars 2023 Fellestrekkene ved å jobbe med barnerett og med strafferett Selv om de to rettsområdene kan virke forskjellige, har de faktisk flere fellestrekk.
Begge rettsområdet… Read More

Ukategorisert 19 mars 2023 I det 20. året Tiden går fort når man har det travelt, og det er med stor takknemlighet jeg kan meddele at jeg snart… Read More

Advokat Christian Wulff Hansen 19 mars 2023 Første møtet med advokat Å møte en advokat for første gang kan være en nervepirrende opplevelse, spesielt hvis du aldri har vært… Read More

Ukategorisert 19 mars 2023 Om Advokat Christian Wulff Hansen Advokat Christian Wulff Hansen har et bredt spekter av klienter og oppdrag over hele Norge, spesielt… Read More

Advokat Christian Wulff Hansen 18 mars 2023 Advokatens tillit og fortrolighet: Hva du bør vite før du velger din advokat Når man leter etter en advokat, er det viktig å finne noen man kan stole på. Advokater er avhengige av… Read More