Hvorfor du bør tenke deg om før du deler opplevelser som vitne på sosiale medier

Som vitne i en sak er det viktig å huske på at du har en taushetsplikt og at det du sier under rettssaken er konfidensielt. Men hva med det du skriver på sosiale medier? Er det greit å dele dine opplevelser og meninger der? Svaret er ikke så enkelt.

Det er ingen tvil om at sosiale medier har gitt oss en plattform til å dele våre tanker og opplevelser med verden. Men når det kommer til vitneutsagn i en sak, bør man tenke seg godt om før man deler noe på nettet. For det første kan det du skriver oppleves som belastende for andre som er berørt av saken. Selv om du ikke nevner navn eller andre detaljer som kan identifisere personer, kan dine ord fortsatt være sårbare og følsomme.

For det andre er det en fare for at du påvirker andre vitner i saken. Det kan hende at de ser det du skriver og deretter endrer sin egen forklaring for å passe bedre inn med det du har sagt. Dette kan føre til en uheldig situasjon der det blir vanskeligere å få til en rettferdig rettssak.

I noen tilfeller kan det vitner skriver på sosiale medier bli slått opp som sak i nyhetene. Dette kan skape unødvendig oppmerksomhet rundt saken og føre til at det blir vanskeligere å få til en riktig utfall. Derfor bør du tenke deg godt om før du skriver noe som helst på sosiale medier om din erfaring som vitne.

Hva kan du gjøre hvis du likevel føler at du trenger å snakke med noen om din opplevelse? En mulighet er å kontakte vitnestøtten som tilbys i mange domstoler. Vitnestøtteordningen gir deg mulighet til å snakke med en person som er opplært i å håndtere vitneutsagn og som kan gi deg råd om hvordan du kan forholde deg til situasjonen på en trygg og riktig måte.