Hallusinasjoner

I takt med våre fremskritt i nevrovitenskap og psykologi, har vår forståelse for hallusinasjoner utviklet seg markant. Derimot er det ennå mange uutforskede områder. Hallusinasjoner kan være både fascinerende og skremmende, men de er først og fremst viktige å forstå.

Hallusinasjoner beskriver en tilstand hvor man opplever en følelse uten noen ytre påvirkning. De er fargerike, substansielle, og blir ofte oppfattet som å være lokalisert i det ytre rom. Hallusinasjoner fremstår som en sammenslåing av to bevissthetstilstander – våken tilstand og REM-søvn. De skiller seg markant fra relaterte fenomener som drømming (som ikke involverer våkenhet), pseudohallusinasjoner (som ikke etterligner ekte oppfatninger og blir korrekt oppfattet som uekte), illusjoner (som involverer forvrengte eller feiltolkede ekte oppfatninger) og mentale bilder (som ikke etterligner ekte oppfatninger og er under viljestyrt kontroll).

Hallusinasjoner kan opptre innenfor enhver sensorisk modalitet – visuell, auditiv, olfaktorisk, gustatorisk, taktil, proprioseptiv, equilibrioceptiv, nociceptiv, termoseptiv og kronoseptiv. Hvis flere sensoriske modaliteter er involvert, blir hallusinasjonene referert til som multimodale.

En mindre intens form for hallusinasjon er kjent som en forstyrrelse og kan oppstå i de fleste av de overnevnte sansene. Disse kan være ting som å se bevegelse i det perifere synsfeltet, eller høre svake lyder eller stemmer. Auditive hallusinasjoner er svært vanlige ved schizofreni. De kan være velvillige (fortelle subjektet gode ting om seg selv) eller ondskapsfulle, med forbannelse mot subjektet. 55% av auditive hallusinasjoner er ondskapsfulle i innhold, for eksempel at folk snakker om subjektet, uten å snakke direkte til dem.

Det er normalt å oppleve hypnagoge og hypnopompe hallusinasjoner. Hypnagoge hallusinasjoner kan forekomme mens man faller i søvn, og hypnopompe hallusinasjoner forekommer når man våkner. Hallusinasjoner kan være assosiert med bruk av narkotika (spesielt delirium), søvnmangel, psykose, nevrologiske lidelser og delirium tremens.

Selv om det er mange forskjellige oppfatninger og teorier om hallusinasjoner, er det viktig å forstå at de er en del av det menneskelige opplevelsesspekteret. De kan være skremmende, men de kan også være innsiktsfulle, lærerike og til og med vakre. Forskning og åpen dialog er nøkkelen til å forstå og håndtere hallusinasjoner på en effektiv og medfølende måte.