Advokat

Mulighet for møter på TEams

Klienter i hele Norge

Advokat Christian Wulff Hansen har et bredt spekter av klienter og oppdrag over hele Norge, spesielt innenfor områdene barnerett og strafferett. Med en omfattende erfaring og ekspertise på disse feltene, har han etablert seg som en pålitelig advokat som er dedikert til å hjelpe sine klienter på best mulig måte.

Som en av Norges ledende advokater innen barnerett, har Christian Wulff Hansen hjulpet mange foreldre og familier gjennom kompliserte og følelsesmessige saker som omhandler barnefordeling, foreldreansvar og samværsrett. Han er kjent for å være en dyktig og engasjert advokat som arbeider hardt for å oppnå best mulig resultat for sine klienter.

På samme måte har Christian Wulff Hansen også en solid kompetanse innen strafferett, og har representert klienter i en rekke saker knyttet til straffbare handlinger. Han har hjulpet klienter gjennom hele rettsprosessen, fra politiavhør til domfellelse eller frifinnelse.

Hva kan du forvente?

Let’s talk business
How much do lessons cost?

Prices start at

$90

for one private lesson

Let’s talk and find the right learning plan for you. It’s your time to master the PPC world.

Start video

Nice to meet you, I’m Kelly Brown

Working together to achieve your goals and understand the marketing world and PPC. You will have complete guidance and support from me throughout all processes.

I have always loved the marketing world, and I’m really passionate about PPC. Benefit from my vast experience and knowledge.

Learn from previous students & hear what they say about PPC lessons

“John came at the right time. I wanted to start promoting my business, and he led me directly to success.”
Wayne R.
“I learned so much in this course and can now start building PPC campaigns easily.”
John S.
“Stop looking for another course. John's one-on-one course is the best on the market.”
Helen B.
“Very informative course! And the best thing was that I learned it online from the comfort of my home.”
Nancy P.
“I have a small business, and I want new clients. This PPC course taught me how to do this.”
Darlene M.
“The course was tailored just for me. John scheduled a perfect plan and I learned PPC in no time.”
Brian L.

Let’s talk and make you a PPC ninja in no time

© copyright Kelly Brown 2021