Bruk av standardskjema ved forkynning etter Haagkonvensjonen fra 1965

Ved anvendelse av Haagkonvensjonen fra 1965, som regulerer forkynning av dokumenter i utlandet, skal et standardskjema, GA-3018, alltid brukes. Dette skjemaet, tilgjengelig på regjeringens nettsider, gir tre alternative måter for forkynning: i henhold til forkynningsstatens regler, på en spesifikk måte, eller ved overlevering til mottakeren. Valg av forkynningsmåte bør vurderes nøye for hvert tilfelle, med hovedvekt på de alminnelige reglene. Ved utfylling av skjemaet må det angis hvilken forkynningsmåte som foretrekkes.

Normalt vil oversettelse til mottakerstatens språk være påkrevd, med mindre dokumentet frivillig overleveres. Veiledningen til utfylling av skjemaet understreker viktigheten av korrekt utfylling og adressering, samt at to eksemplarer må fylles ut. Haagkonvensjonen gjelder ikke ved ukjent adresse for mottakeren, noe som kan føre til avslag av anmodningen dersom adressen er mangelfull eller feilaktig. Det anbefales også å oppbevare en kopi av utfylt skjema for sakens dokumentasjon, selv om statens sivilrettsforvaltning ikke beholder kopier i saken.