Betaling til advokaten

Når det gjelder betaling til advokaten, er det viktig å forstå at dette skal være rimelig i forhold til oppdragets art og det arbeidet som advokaten har utført. Det er ikke bare advokatens tidsforbruk som avgjør, men også andre faktorer som oppdragets kompleksitet, verdien av saken og resultatet oppnådd.

Reglene for god advokatskikk understreker nødvendigheten av å sikre at betalingen står i samsvar med oppdragets omfang og betydning for klienten. Dette bidrar til å opprettholde tilliten mellom advokat og klient.

I oppdragsbekreftelsen skal det klart angis hvordan salæret vil bli beregnet og fakturert. Dette gir klienten nødvendig innsikt i kostnadene ved oppdraget og muliggjør en kontrollerbar fakturering.

Det er viktig at klienten føler seg trygg på at betalingen til advokaten er rettferdig og gjenspeiler den verdien og innsatsen som er lagt ned i saken. Dette er en grunnleggende del av det profesjonelle forholdet mellom advokat og klient, og det er advokatens ansvar å sikre at denne prosessen er transparent og forståelig for klienten.


Dersom du ønsker en gratis vurdering av din sak eller å komme i kontakt med Advokat Christian Wulff Hansen, kan du sende en e-post ved å trykke på denne linken: Send e-post