Advokatforeningen – en organisasjon for advokater i Norge

Advokatforeningen er en profesjons- og interesseorganisasjon for advokater i Norge. Siden opprettelsen i 1908 har organisasjonen arbeidet for å sikre høy faglig standard, god yrkesetikk og gode rammevilkår for advokatstanden. I tillegg gir Advokatforeningen en arena for kollegialt fellesskap og rettspolitisk engasjement.

Medlemskap i Advokatforeningen

Som medlem av Advokatforeningen får man støtte til disiplinærutvalg og vedlikehold av Regler for god advokatskikk. Medlemskapet innebærer også å følge Advokatforeningens etterutdanningskrav, samt tilgang til gode kurs både fra foreningen og fra samarbeidspartneren Juristenes Utdanningssenter. Advokatforeningen gir også gratis råd og veiledning om advokatetikk, oppstart og drift av advokatvirksomhet og andre temaer som er viktig i medlemmenes yrkesutøvelse. Medlemmer får også tilgang til bransjeledende forsikringstilbud og en lang rekke medlemstilbud, samt bistand og krisehjelp til medlemmer som havner i krevende situasjoner.

Organisasjonsstruktur

Advokatforeningen består av flere hundre tillitsvalgte advokater som bidrar til organisasjonens virke. Representantskapet er foreningens høyeste organ, mens hovedstyret leder foreningen mellom representantskapsmøtene i tett kontakt med generalsekretæren. Faggrupper, lovutvalg og faste utvalg har engasjerte tillitsvalgte advokater som bidrar til å fylle Advokatforeningens mange oppgaver og ansvarsområder. Foreningen består også av 19 geografiske kretser, ledet av egne styrer som forvalter kretsens midler, organiserer regional kursvirksomhet og utvikler arrangementer og aktiviteter som styrker det faglige og kollegiale fellesskapet i kretsen.

Rettspolitisk engasjement

Advokatforeningen er en nasjonal arena for medlemmenes rettspolitiske engasjement. Organisasjonen arbeider for rett og rettssikkerhet, der vi verner om rettsstaten, demokratiet og menneskerettighetene. Advokatforeningen bidrar med erfaringer og synspunkter i lovgivningsprosessene, i samfunnsdebatten og i møte med politikere og myndigheter. Medlemmer tilbyr også rettslig bistand til utsatte grupper gjennom advokatvakt i kretsene. Advokatforeningen jobber for en advokatstand som fyller sitt betydelige ansvar i rettsstaten – gjennom høy faglig standard, god yrkesetikk og gode rammevilkår.

Eksterne ressurser:

  1. Advokatforeningens hjemmeside: https://www.advokatforeningen.no/
  2. Artikkel om Advokatforeningens rolle i samfunnet på NRK.no: https://www.nrk.no/norge/hva-er-advokatforeningen-1.13142795
  3. Artikkel om Advokatforeningens rolle i å sikre rettssikkerhet på regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/tema/jus-og-rettsvesen/advokater-og-rettshjelp/advokatforeningen/id2019297/