Tvister mellom advokater av yrkesmessig karakter

Som advokater er det viktig å opprettholde høy etikk og standarder for å tjene klientenes interesser og opprettholde tillit i rettssystemet. Dette inkluderer å opptre profesjonelt og respektfullt overfor kolleger og andre fagpersoner i rettssystemet.

Hvis en advokat mener at en kollega har brutt regler for god advokatskikk, er det viktig å ta opp dette med kollegaen direkte og på en saklig og korrekt måte. Å kritisere andres arbeid er aldri en enkel sak, men å gjøre det på en konstruktiv måte kan bidra til å opprettholde høye standarder og tillit i yrket.

Når det gjelder tvister mellom advokater av yrkesmessig karakter, bør disse først og fremst søkes løst i minnelighet. Dette kan omfatte å diskutere saken direkte med den andre advokaten eller å involvere tredjeparter som kan bidra til å finne en løsning. Dersom det ikke er mulig å løse tvisten på denne måten, kan det være aktuelt å søke hjelp fra advokatorganisasjonene.

Det er viktig å merke seg at tvister mellom advokater som involverer utenlandske kolleger kan være spesielt utfordrende. I slike tilfeller bør man sørge for å orientere de respektive advokatorganisasjonene og gi dem muligheten til å bidra til en løsning av tvisten før man eventuelt tar saken til retten.


Advokat Christian Wulff Hansen 21 mars 2023 Advokaters uavhengighet Uavhengighet er en av de viktigste prinsippene for advokatvirksomhet. En advokat må kunne gi råd og utføre… Read More

Advokat Christian Wulff Hansen 20 mars 2023 Fellestrekkene ved å jobbe med barnerett og med strafferett Selv om de to rettsområdene kan virke forskjellige, har de faktisk flere fellestrekk.
Begge rettsområdet… Read More

Ukategorisert 19 mars 2023 I det 20. året Tiden går fort når man har det travelt, og det er med stor takknemlighet jeg kan meddele at jeg snart… Read More

Advokat Christian Wulff Hansen 19 mars 2023 Første møtet med advokat Å møte en advokat for første gang kan være en nervepirrende opplevelse, spesielt hvis du aldri har vært… Read More

Ukategorisert 19 mars 2023 Om Advokat Christian Wulff Hansen Advokat Christian Wulff Hansen har et bredt spekter av klienter og oppdrag over hele Norge, spesielt… Read More

Advokat Christian Wulff Hansen 18 mars 2023 Advokatens tillit og fortrolighet: Hva du bør vite før du velger din advokat Når man leter etter en advokat, er det viktig å finne noen man kan stole på. Advokater er avhengige av… Read More